ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

Öğrenci Koçluğu Nedir ?
Öğrenci Koçluğu; akademik yaşamda başarı becerilerini arttırma amacıyla öğrenci ile koç
arasında kurulan iş birliğidir.
Öğrenci Koçluğunun Amacı Nedir?
Öğrenciyi hedefleri doğrultusunda yönlendirmek, motive etmek ve onun bu süreç içinde
yaşadığı zorluklarla baş etmesini sağlamaktır. Başarılı bir sporcu koçunun oyuncuları için
yaptığı, hedeflere ulaşmada motivasyon odaklı çalışmaları, öğrenci koçu öğrencisi için yapar.
Öğrenci Koçu, öğrencinin hedeflere ulaşmasını destekler, öğrenme motivasyonunu arttırır,
öğrencinin akademik çabalarını sonuca ulaştırmasını sağlarken, ihtiyaç duyduğu becerileri
geliştirir.
Öğrenci Koçu, öğrenciye odaklanarak öğrenci ve aile ile birlikte öğrencinin başarma isteğini
arttırıcı çalışmalar yapar. Çalışma programını oluşturur, çalışma ortamını düzenler,
sorunlarıyla ilgilenir. Öğrencinin okulu ile iletişim halinde ders başarısını takip eder. Birlikte
ders çalışırlar, birlikte yaşamı paylaşırlar.
Öğrenci Koçu Ne Yapar?
Öğrenci koçu;
Öğrencinin sınavlar için motivasyonunu, ders çalışma performansını,
konsantrasyonunu, özgüvenini arttırır.
· Ders çalışma programlaması yapar. .
· Öğrencinin nasıl öğrenmesi gerektiğini öğretir.
· Öğrenciye öz disiplin kazandırır.
· Öğrenciye sınav kaygısını kontrol altına alabilmeyi öğretir.
· Öğrencinin yeteneklerini ve geliştirmesi gereken yönlerini keşfetmesini sağlar.
· Öğrenciyi erteleme alışkanlığından kurtarır.
· Öğrencinin tüm derslerde öğrenme performansını artırır.
· Planlı, sistemli ve ilkeli çalışma alışkanlığı kazandırır.
· Bireysel farklılıklara değer verilmesini ve geliştirilmesini sağlar.
· Öğrencilerin hatırlama, düşünme, problem çözme ve akademik başarısını artırır.
Eğitim Koçu ile Kimler Çalışır?
· Eğitim hayatına yeni başlayan veya devam eden öğrenciler
· Ne yapacağını ve nereden başlayacağını kestiremeyen bireyler
· Güçlü ve zayıf yanlarının neler olduğunu ve bunları nasıl kullanacağını bilmeyen
ve “Kendimi ne kadar tanıyorum?” sorusuna cevap arayan bireyler
· “Bir hedefim var mı?” sorusunu soran bireyler
· “Kendimi nasıl geliştirebilirim?” sorusunu soran bireyler
· “Kendimi nasıl ifade edebilirim?” sorusunu soran bireyler
· “Kendime güvenim ve inancım ne kadar?” sorusunu soran bireyler
· “Hangi mesleği seçmek istiyorum?” sorusunu soran bireyler
· “Öğrencilik mesleğini biliyor muyum?” diye sorgulayan bireyler.

Öğrenci Koçu Olarak Misyonumuz
Öğrenci koçu olarak bizler, öğrencilerimize neleri nasıl yapacağını söylemekten çok,
durumlarını tespit edip hedeflerini ve hayat amaçlarını belirleriz. Bu hedeflere ulaşması için
öğrencilerimiz ile birlikte seçenekler üretiriz. Bu hedefler ve seçenekler öğrencilerimiz için
en uygun ve gerçekçi olanlardır.
Öğrencilerimizin kabul gören, sevildiğini hisseden, bulunduğu durumun ve nereye ulaşmak
istediğinin farkında olan bir birey, başarılı ve mutlu olmasını sağlarız.
Öğrencilerimize sınav maratonunda yol arkadaşı olur, yoluna ışık tutarız.
Kanaatimizce başarısız öğrenci yoktur. Her öğrencinin farklı bir öğrenme stili, algılama şekli
ve gelişmiş zeka tipi vardır. Her öğrencinin matematik zekası çok iyi olacak diye bir kaide
yoktur. Kimi öğrencinin sosyal zekası, kiminin sanat zekası ya da spor zekası gelişmiş
olabilir.
Öğrenci koçu olarak, öncelikle öğrencimizin bireysel farklılıklarını dikkate alırız. Bize göre
hiçbir öğrenci başarısız değildir. Belki de çalışması-başarması için kendince geçerli bir sebebi
yoktur. Çok ders çalıştığını sanıyordur fakat zamanı yönetmeyi bilmiyordur. Sınav notları
düşük olduğu için de çevresindekiler onu başarısız görüyor ve bu da öğrencinin her konuda
kendini başarısız hissetmesine, özgüvenini kaybetmesine sebep oluyordur.
Sınav notlarının düşük olması, öğrencinin başarısız olduğu anlamına gelmemektedir. Sınav
notlarının düşük olmasının veya ders çalışmamasının altında yatan sebepler vardır. Öğrenci
koçu, bu sebepleri tespit eder. Bu sebepler tespit edilmezse "çocuğum hem dershaneye
gidiyor hem de özel ders alıyor ama ilerleme olmuyor" cümlesi sıkça duyulur.
Öğrenci koçu olarak bizler; öğrencinin akademik ve sosyal hayatını bir bütün olarak alıyor,
öğrencimizin öğrenme stillerini kariyer eğilimini, güçlü yanlarını tespit ederek potansiyelini
ortaya çıkarmasına ve kullanmasına destek oluyoruz.
Öğrenci koçluğu hizmeti hakkında sorularınız için 05458795491 olan iletişim numaramızdan
bizleri arayabilir veya info@guneregitim.com üzerinden e-posta aracılığıyla bize
ulaşabilirsiniz.

 

Add a Comment

Your email address will not be published.